Adfærds problemer opstår tit i en misforståelse mellem dyr og ejer..

Adfærd betyder handlemåde, ydre optræden, den er med til forklare en sindsstemning, så man kan sige at adfærd er lig sprog, da den er med til, at vi kan tolke hinanden, men er desværre også med til at give misforståelser mellem dyret og ejer..

Kendskab til sin dyr er vigtigt, da man som ejer, kan få et indblik i, hvordan dyret har det, og man som ejer har et ansvar i, at kunne mærke selv de mindste forandringer, for det kan være dem, der kan fortælle os, at dyret evt. er syg og skal til dyrlæge eller andet..

Det er vores pligt som ejer af dyrene, at sætte os ind i, hvordan dyret trives, det er os der har valgt at dyret skal være i vores verden og ikke omvendt, dyrene skal behandles med respekt og forståelse og ikke afmagt og vold. 

Hjælpen er til at hente, når der er opstået et problem, som man måske ikke selv kan håndtere, du er altid velkommen evt til at ringe eller skrive, det kan være et enkel spørgsmål eller et problem som kræver en behandling?? Der findes ingen dumme spørgsmål!!